Manifest

D’uns anys ençà que estem assistint a un cúmul d’agressions a la democràcia a Catalunya. Des del famós raspallat de l’Estatut fins a l’anulació de facto dels vots catalans a les eleccions europees passant per la limitació de la llibertat d’expressió i de manifestació i moltes altres lesions al Drets Humans i Fonamentals. Aquestes agressions es van expressar en la seva màxima violència el primer d’octubre del 2017, amb un resultat de milers de lesionats, i s’han anat seguint exercint política, judicial i socialment, per part de l’Estat espanyol, amb la voluntat d’esborrar qualsevol indici de la realitat sobirana i independent catalana.

Més enllà dels posicionaments personals respecte les diferents opcions polítiques que cada un i una de nosaltres puguem tenir, i des de la perspectiva de la defensa d’una societat democràtica, aquestes agressions ens interpel·len a tots i totes a posicionar-nos i a unir esforços i voluntats en la defensa de la veritat, la democràcia i els drets fonamentals.

Un atac als Drets Fonamentals només es pot respondre amb una defensa implacable, sense excuses ni matisos, sense equidistàncies ni defalliment.