Què fem

Des de l’Associació Democràcia i Justícia per Catalunya impulsem, organitzem, financem i donem suport a les següents accions:

  • Presentació de demandes judicials a nivell internacional contra la vulneració dels nostres Drets Fonamentals com a poble i societat lliure que ens volem.
  • Suport jurídic a nivell estatal als afectats i afectades del primer d’octubre del 2017.
  • Suport econòmic i humà a les persones afectades per la vulneració d’aquests drets.
  • Xerrades divulgatives sobre la necessitat de la defensa del Drets Fonamentals i sobre les nostres accions.